Gent gran Llar de Lòria: 871 718Gent gran


La Llar de Lòria és un espai lúdic i de trobada adreçat a totes les persones majors de 65 anys o pensionistes d’invalidesa de la parròquia de Sant Julià de Lòria.

La Llar de Lòria participa en activitats i festivitats celebrades conjuntament amb les altres llars de jubilats del país:


Projecte dels Horts del Riu i del Ganxo en col·laboració amb la Fundació Reig

L’any 2010 el Comú de Sant Julià de Lòria, en col·laboració amb la Fundació Reig, va començar a gestionar el projecte dels Horts del Riu i del Ganxo.

A l’Hort del Dau hi ha condicionades 16 parcel·les de 48 m2 aproximadament cadascuna i als Horts del Ganxo se n’hi han condicionat 8, que seran cedides a persones de més de 65 anys i jubilades, residents a la parròquia de Sant Julià de Lòria, perquè les usin per un període aproximat del mes d’abril al mes d’octubre.

Paral·lelament, el Comú també ha condicionat 5 feixes a la zona de La Callissa.

Per a més informació, us podeu adreçar al Departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana, al telèfon 871700.