Punts d'interés Telèfon d'atenció: 744 045
Correu electrònic: turisme.lauredia@comusantjulia.ad
Oficina de turisme, Plaça LaurèdiaPunts d'interés


Mare de Déu dels Dolors

Mare de Déu dels Dolors / Mare de Déu dels Dolors / Mare de Déu dels Dolors


El culte a la Mare de Déu dels Dolors està molt arrelat a Andorra. La imatge, que es conserva a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria, és una talla que segueix els cànons propis el segle XIX. Vesteix una túnica i un mantell negres, brodats amb fils de seda i d’or i un pitet blanc, sobre el qual hi ha el cor inflamat de Maria amb les set espases de dolor clavades, que la identifiquen com Verge Dolorosa. Al cap hi duu una corona amb una aureola radiant de dotze estels. Aquesta imatge, que actualment es troba a la capella del Santíssim, és la única que surt durant la setmana santa i és portada per dones de la parròquia, seguint una gran creu de fusta.

El culto a la Mare de Déu dels Dolors está muy enraizado con Andorra. La imagen, que se conserva en la iglesia parroquial de Sant Julià de Lòria, es una talla que sigue los cánones propios del s. XIX. Viste una túnica y un mantel negros, bordados con hilos de seda y oro y un peto blanco, sobre el cual se encuentra el corazón inflamado de María con las siete espadas de dolor clavadas, que la identifican como Virgen Dolorosa. En la cabeza lleva una corona con una aureola radiante de doce estrellas. Esta imagen, que actualmente se encuentra en la capilla del Santísimo, es la única que sale durante la semana santa y la llevan mujeres de la parroquia, siguiendo una gran cruz de madera.

Le culte à la Mare de Déu dels Dolors est très enraciné avec l’Andorre. L’image, qui est gardée dans l’église paroissiale de Sant Julià de Lòria, est une taille qui entretient tous les canons vrais du XIXème siècle. Elle est habillée avec une tunique et un manteau en noir, brodés avec des fils en soie et en or, et un plastron blanc, sur lequel se trouve le cœur enflammé de Marie avec les sept épées de douleur cloués, qui l’identifient comme la Vierge des Douleurs. Elle a sur la tête une couronne avec une radiante auréole de douze étoiles. Cette image, qui actuellement se trouve dans la chapelle du Santíssim, c’est la seule qui sort pendant la semaine sante et les femmes de la paroisse la portent, en suivant une grande croix en bois.

The worship of Mare de Déu dels Dolors is taken root with Andorra. The statue is conserved in the Sant Julià de Lòria parochial church and it keeps the XIXth typical standards. It’s covered by some black tunic and cape, embroidery with silk and gold threats and a white chest guard, that we can find there the inflamed heart of Maria with seven pain stuck swords that identify her as the Verge Dolorosa. On head, the representation wears a crown with a radiant twelve stars aureole. This statue, currently located in Santísimo chapel, is the only virgin who goes out during Holy week and is worn by women of the parish, following a big wooden cross.