Tràmits administratius Telèfon d'atenció: 871 700
Correu electrònic: tramits@comusantjulia.ad


Sol·licituds de comerç o indústria

Quant a les gestions administratives que cal dur a terme prop de l’administració comunal o central, els documents de sol·licitud i els corresponents llistats de documentació que cal adjuntar, es poden descarregar des d’aquests enllaços.


[V1 T6-6001]
Sol·licitud de reserva de nom comercial
[V1 T6-6002]
Sol·licitud d'obertura de comerç (ordinari - simplificat)
[V1 T6-6005]
Sol·licitud de modificació de comerç o indústria
[T6-061]
Sol·licitud de baixa de comerç o indústria