Tràmits administratius Telèfon d'atenció: 871 700
Correu electrònic: tramits@comusantjulia.ad


Gestions de la CASS

Des del servei de Tràmits es poden fer les gestions següents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social:

 • Sol·licitud d’un certificat.
 • Sol·licitud i tramesa de duplicats tarja sanitària.
 • Sol·licitud i tramesa de duplicats de pagament de prestacions d’incapacitat i prestacions de reembossament.
 • Volants de desplaçament.
 • Volants mèdics per a l’estranger.
 • Extracte de punts.
 • Alta, baixa o variació de dades d’una persona assegurada directa.
 • Sol·licitud d’afiliació, de variació de dades i primera alta a la seguretat social d’una persona assalariada o assimilada.
 • Sol·licitud d’afiliació, modificació de persona assegurada indirecta.
 • Matriculació i modificació de persona assegurada indirecta que cobra una retribució inferior al salari mínim.
 • Autorització per a la modificació de dades de pensionistes.
 • Accident de treball.
 • Baixa per incapacitat temporal, pròrrogues i altes mèdiques.
 • Fulls de prestacions per reemborsar (fulls grocs, verds).
 • Demanda contrasenya CASS “on-line”.
 • Sol·licitud autorització i revocació transmissió full cotització mensual de les persones físiques amb dos o menys treballadors.
 • Sol·licitud inscripció empreses (serveis domèstics).