Notícies


Sessió del Consell de Comú

  • Sessió del Consell de Comú
  • Sessió del Consell de Comú
  • Sessió del Consell de Comú

La sessió ha iniciat amb el jurament de Rossend Areny Navarro, en substitució de Mª Àngels Aché, que que va renunciar al càrrec fa uns dies per concórrer a les eleccions generals del proper 2 d'abril. 

En l'ordre del dia, també constava l'aprovació dels reconduïts de l'exercici 2022 a l'exercici 2023 que ascendeixen a 3.279.596,21€, dels quals 2.361.930,54€ corresponen a despeses del capitol 6 "inversions reals", 401.598,53€ a despesa corrent i 516.067,14€ crèdits extraordinaris aprovats l'últim trimestre. En aquest punt, el cònsol major ha subratllat que una part important són fruit de l'incendi del Centre cultural, una obra més que urgent per poder tornar a obrir un dels punts neuràlgics de la parròquia. 
Per la seva banda, Cerni Cairat ha destacat que els reconduïts són molt elevats, que representen un augment del 45% respecte a l'any anterior i que caldria aplicar mesures correctores. 

També s'han adjudicat les obres i altres treballs per a la reforma del Centre cultural i de congressos lauredià per un import de 2,5 milions d'€. Serviran per fer front a despeses en concete d'obra, electricitat, enllumenat, ventilació, seguretat, climatització, lampisteria i aparells informàtics, entre d'altres. 

En clau urbanística, s'ha aprovat definitivament la modificació del POUP pel que fa a la reordenació d'espais i volumetria, millora de permeabilitat i accessibilitat del front est de la plaça Major així com la modificació puntual del pla parcial de la unitat d'actuació SUNC-01 a la zona de la Borda Huguet.