Notícies


Majoria i minoria acorden treballar conjuntament per mirar que els comerciants tornin a constituir-se en associació

  • Majoria i minoria acorden treballar conjuntament per mirar que els comerciants tornin a constituir-se en associació
  • Majoria i minoria acorden treballar conjuntament per mirar que els comerciants tornin a constituir-se en associació
  • Majoria i minoria acorden treballar conjuntament per mirar que els comerciants tornin a constituir-se en associació

En la darrera sessió plenària celebrada al maig el cònsol major va adreçar una carta a la consellera de la minoria Maria Àngels Aché per demanar-li que liderés la reconstitució de l’Associació de comerciants de la parròquia inactiva des de fa anys. En el ple celebrat aquest 28 de juliol, la mateixa consellera ha informat sobre les accions que han dut a terme en aquest temps i tots dos grups, majoria i minoria, han acordat treballar conjuntament per propiciar que els comerciants de la parròquia tornin a constituir-se en associació.

Entre els passos donats pel grup de la minoria estan trobades amb els comerciants i amb la Cambra de Comerç que justament està elaborant per encàrrec del Comú un estudi per conèixer la situació del comerç a Sant Julià de Lòria. En representació de Desperta Laurèdia, el seu líder Cerni Cairat ha manifestat que “entenem com a fonamental la col·laboració públic-privada en matèria de desenvolupament del teixit empresarial”.

Per la seva banda, el cònsol major, Josep Majoral ha assegurat que és important per a l’administració disposar d’un interlocutor que aglutini el comerç perquè això “ens hauria de portar cap a una revitalització del sector de la mà dels propis comerciants”.

En un altre punt de l’ordre del dia la consellera de Finances, Maria Àngels Marfany ha donat compte de la liquidació del pressupost del primer trimestre de l’any que presenta un saldo positiu de 171.182,50 euros amb uns ingressos que superen els 2,9 milions. Pel que fa a les despeses, s’han liquidat 2,8 milions però l’import compromès ascendeix a més de 6,6.

 Pel que fa a l’endeutament, a 31 de març del 2022 se situa en poc més de 9 milions d’euros, el que representa un 62% de l’import disposat i un 27% menys del que hi havia a 31 de desembre del 2021. Fet aquest darrer propiciat pels canvis en la nova Llei de Finances Comunals que computa l’endeutament que superi l’import dels fons propis, ponderat pel percentatge de participació en el capital social, no la totalitat.

L’únic punt de discrepància ha estat la remodelació de les voravies de l’avinguda Francesc Cairat que tenen el paviment en mol mal estat. Cairat s’ha queixat que “no s’hagi fet un plantejament harmònic amb tots els entorns urbans de la parròquia i d’aquesta manera anirem fent pegats”.
Majoral ha afirmat que la urgència de fer les obres quan abans rau en el fet que l’estat actual del paviment “pot comportar que algú prengui mal”. L’inici de les obres pot ser imminent però el cònsol ha recordat el sobreesforç que està fent el sector de la construcció i que les dates no estan encara definides. Tot i l’enfoc diferent, l’adjudicació de les obres s’ha aprovat per unanimitat.

En altres punts de l’ordre del dia, s’ha tractat l’aprovació d’un suplement de crèdit de 16.000 euros per finançar l’esdeveniment Esports i Salut que tindrà lloc el proper més de setembre i un altre per finançar la compra de material de funcionament del Departament d’Urbanisme. També s’ha aprovat un crèdit extraordinari per finançar la nova sala de premsa que estarà al seminari III del Centre cultural i la presentació de la nova imatge corporativa del Comú.