Notícies


El Comú tanca el pressupost consolidat del 2022 amb un saldo positiu de més de 2 milions d’euros

  • El Comú tanca el pressupost consolidat del 2022 amb un saldo positiu de més de 2 milions d’euros
  • El Comú tanca el pressupost consolidat del 2022 amb un saldo positiu de més de 2 milions d’euros
  • El Comú tanca el pressupost consolidat del 2022 amb un saldo positiu de més de 2 milions d’euros

El Comú ha celebrat aquest matí una sessió plenària en què, entre els molts punts de l’ordre del dia, s’ha aprovat la liquidació del pressupost consolidat amb un saldo positiu de 2.241.647,65 euros i uns ingressos de 25.319.409,38 €. Aquests guarismes inclouen les societats Camprabassa, Escola Bressol i Sasectur.

L’import executat d’inversions durant l’any passat ha estat de 3.354.077,15 € i el sostre d’endeutament queda en un 59%, lluny de la xifra màxima fixada per la llei del 160%.
La sessió, qualificada pel cònsol major, Josep Majoral com de “tràmit” per estar ja al final del mandat, també ha servit per aprovar per unanimitat diverses ordinacions. Entre elles una despesa plurianual per finançar l’adequació a la normativa de gestió integral de la ciberseguretat, una altra fer front als treballs per fer un tram de voravia a la carretera de la Rabassa a la zona de Faucellers, una per crèdit extraordinari per a l’adquisició de cabines de votació per a persones amb discapacitat i una altra per un suplement de crèdit per finançar les tasques jurídiques de l’afer de la Portalada.
 
També s’ha aprovat diversos suplements de crèdit per finançar diverses obres del Departament d’Urbanisme, per a l’adquisició de llibres per al fons bibliogràfic de la Biblioteca Comunal Universitària, per finançar la despesa d’energia elèctrica del darrer trimestre de l’any, per fer treballs a la xarxa d’aigua, per eixamplar un tram de la carretera de La Rabassa, per remodelar les voravies de la carretera de Fontaneda i per adequar un terreny per fer un parc infantil al quart de Bixessarri.